Over PVSAFE

De methode

PVSafe is een methode om de veiligheidheid van particuliere zonnestroominstallaties te beoordelen en eventuele risico’s in beeld te brengen. 

De PVSafe keuring is gebaseerd op verschillende (inter)nationale normen aangevuld met richtlijnen en adviezen van maatschappelijk belanghebbenden.

Deze inspectiemethode is ontwikkeld en wordt beheerd door Stichting ElektroVeiligheid Nederland (EVNL).

De stichting

Deze stichting is opgericht met als doel “het waarborgen en/of vergroten van de veiligheid van elektrotechnische installaties in Nederland, alsmede van degenen die van deze installaties gebruik maken, dan wel zich in de omgeving van deze installaties bevinden, alles in de ruimste zin van het woord”.*

Het ontwikkelen, beheren en uitvoeren van de PVSafe keuring is een belangrijke stap in de veiligheid van particuliere zonnestroominstallaties. De particuliere markt wordt overspoeld met talloze bedrijven die PV-installaties leveren en installeren op woningen. De praktijk wijst echter uit dat dit niet altijd conform de veiligheidsnormen gebeurt. Daarom zijn er de afgelopen jaren verschillende initiatieven opgezet om die veiligheid te waarborgen en/of te vergroten.

De PVSafe keuring is zo’n initiatief en omvat een onafhankelijke manier om de risico’s van een PV-installatie te beoordelen. Daarnaast zijn er bedrijfs- en persoonscertificeringen welke de kwaliteit van de vakmensen moeten borgen maar geen zicht noch garanties geven op installatieniveau.

 

Veilige zonnestroom is een fijn idee!

Het streven is naar de combinatie van een erkend bedrijf met vakbekwame en gecertificeerde medewerkers welke de installatiewerkzaamheden uitvoert (zowel AC als DC) en een onafhankelijke partij die de uitgevoerde werkzaamheden en de installatie kan beoordelen. 

Om die reden wordt pro-actief de samenwerking met installateurs gezocht waarbij de stichting naast de inspectiemethode ook kennis en ervaring ter beschikking stelt teneinde de veiligheid van alle betrokkenen te vergroten.

Heeft u vragen over de Stichting of de PVSafe keuring? Wilt u als PV-professional uw steentje bijdragen aan veilige zonnestroom?

Neem dan gerust contact met ons op!

 
Scroll naar boven
Scroll naar top