De PVSafe methode

Wat is de PVSafe methode?

 

De PVSafe methode is gebaseerd op een aantal (inter)nationale normen.* Het mag van een installateur verwacht worden dat de installatie conform deze normen aangelegd is, het is echter (helaas) geen wettelijke verplichting om bij bestaande bouw aan deze normen te voldoen.**

Tijdens de inspectie wordt naast de vigerende normen ook gekeken naar de adviezen van maatschappelijke belanghebbenden zoals bijvoorbeeld verzekeraars en de brandweer.***

De PVSafe methode is speciaal ontwikkeld voor particuliere eigenaren van zonnestroominstallaties op woonhuizen, zowel koopwoningen als huurwoningen.

Hoewel de methode ook toegepast zou kunnen worden bij bedrijfspanden en/of panden met zakelijke activiteiten is daar vanuit de verzekeraar vaak een Scope 12 inspectie**** vereist. 

Wij raden aan om bij twijfels even contact op te nemen met uw tussenpersoon. 

De methode richt zich uitsluitend op de onderdelen van de elektrische installatie die noodzakelijk zijn voor de zonnestroominstallatie. Er kunnen geen bevindingen en/of adviezen opgenomen worden die hier geen direct verband mee hebben. Voor deze zaken kunt u zich wenden tot een adviseur of een erkende elektricien*****.

* De beoordeling is gebaseerd op onder andere:

  • NEN 1010
  • NPR 5310
  • NEN-EN-IEC 62446-1
  • NEN-EN-IEC 61439-1
  • NEN 7250
  • Fabrikantvoorschriften
PVSafe keurmeesters hebben inzage in deze normen die onder licentie uitgegeven worden. Voor meer informatie verwijzen we graag naar www.nen.nl

** Bij bestaande bouw zijn er geen wettelijke besluiten waaraan een zonnestroominstallatie zou moeten voldoen. Bij nieuwbouw moet deze wel voldoen aan het Bouwbesluit waarin de NEN 1010 is opgenomen. Daarnaast heeft de overheid de Wet Kwaliteitsborging in het leven geroepen voor nieuwbouw. Hoewel de PVSafe methode als indicatie voor kwaliteit gebruikt kan worden is de methode daar niet voor bedoeld en kan dus niet voorzien in de eisen vanuit de WKB.

*** Bij het vastellen van de risicobeoordeling vanuit de PVSafe methode wordt ook rekening gehouden met adviezen die gegeven worden door het Verbond van Verzekeraars in de publicatie “Preventiebrochure voor PV Installaties” alsmede de publicatie van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid “Handreiking Risicobeheersing Advies Veilige PV-Systemen“, mede opgesteld door de brandweer. 

**** Een Scope 12 inspectie kan uitsluitend uitgevoerd worden door een SCIOS gecertificeerd inspectiebedrijf. De PVSafe keuring is nadrukkelijk geen alternatief voor een verplichte Scope 12 inspectie. SCIOS is een geregistreerde merknaam van Stichting SCIOS, zie www.scios.nl

***** Hoewel erkenning niet altijd garant staat voor kwaliteit en veiligheid en een keuring of inspecties altijd aan te raden is, kunnen we wel aanbevelen om uitsluitend te kiezen voor erkende electriciens. Kijk op www.echteinstallateur.nl voor een electricien met InstallQ erkenning. 

Scroll naar boven
Scroll naar top