Werkwijze

Hoe gaat een keuring in z'n werk?

Het is belangrijk dat de PVSafe keuring echt onafhankelijk uitgevoerd wordt. Daarom hebben we ervoor gekozen om te werken met vouchers. Hiermee wordt voorkomen dat het spreekwoord “wie betaalt, bepaalt” van toepassing kan zijn.

De vouchers geven recht op een PVSafe keuring, ongeacht door wie deze besteld zijn. Deze kunnen bijvoorbeeld besteld worden door een installateur, een woningbouwvereniging, een verkopende partij, etc.

Wilt u als particulier een PVSafe keuring uit laten voeren? Dan kunt u vrij eenvoudig zelf een vouchercode online bestellen waarna de afspraak ingepland kan worden.

Stap 1 - Vouchercode

Een vouchercode bemachtigen. In de meeste gevallen ontvangt u deze van de installerende of verkopende partij. Eventueel kunt u ook zelf een voucher bestellen via onze webshop.

Stap 2 - Inplannen

De vouchercode verzilveren en daarmee een afspraak inplannen. Wanneer het een keuring van een nieuwe installatie betreft proberen we zo veel mogelijk rekening te houden met de installatiedatum (indien bekend). Reeds bestaande installaties proberen we binnen 6 weken, in overleg, in te plannen.*

Stap 3 - Gegevens verzamelen

Voor een gedegen beoordeling is het aan ta raden dat de keurmeester zo veel mogelijk informatie over de installatie heeft. In ieder geval de documenten zoals vastgelegd zijn in de relevante normen. U krijgt vanuit ons kantoor een verzoek om deze informatie aan te leveren. Mocht u die informatie niet hebben of niet weten hoe deze aan te leveren is dan zal de keurmeester dit op locatie met u bespreken.

Stap 4 - Keuring uitvoeren

Op de afgesproken datum zal een PVSafe keurmeester de keuring volgens een vastgesteld inspectieplan bij u uit komen voeren. U hoeft hier niet zelf voor thuis te blijven zolang de keurmeester toegang heeft tot de installatie onderdelen zoals bijv. uw meterkast en de omvormer(s). Meer informatie over de keuring vind u hier.

Stap 5 - Rapportage

Binnen 4 weken na de opnamedatum ontvangt u de rapportage met de bevindingen en eventuele aanbevelingen. Met uw toestemming kan in sommige gevallen deze informatie gedeeld worden met uw installateur. Wanneer de weging van de risicobeoordeling onder een vastgestelde waarde blijft zenden we u per e-mail het certificaat.

Stap 6 - Eventueel herstel

Wanneer de weging boven de waarde uitvalt ontvangt u vooralsnog geen certificaat. Daarvoor dienen eerst de afwijkingen zoals vastgesteld door de keurmeester opgelost te worden. Gezien de onafhankelijke insteek van PVSafe kunnen wij geen herstelwerkzaamheden uitvoeren.**

Stap 7 - Herbeoordeling

Nadat de problemen zijn hersteld kunt u een herbeoordeling aanvragen***. Een herinspectie op locatie is in de regel niet nodig. Deze beoordeling zal uitgevoerd worden op basis van aangeleverde bewijzen (foto’s, documenten en/of meetresultaten). Indien vervolgens bij de herberekening de weging onder de grenswaarde blijft kan er een certificaat opgemaakt worden. Deze zal binnen 4 weken worden verzonden.

Stap 8 - Periodieke inspectie

Indien gewenst ontvangt u van ons na 5 jaar een herinnering voor een periodieke inspectie***. Als u dat op prijs stelt sturen we u in de tussenliggende jaren geheel gratis en verijblijvend meer informatie over het veilig onderhouden van uw PV-installatie.

Why Outdoor Adventure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

What You Get

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

* Hoewel we proberen binnen 6 weken te plannen hanteren we een maximale termijn van 3 maanden.

** Wie er verantwoordelijk is voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden is vaak onderwerp van discussie. Hierin kan de Stichting noch de keurmeester geen standpunt over innemen. In principe is dit afhankelijk van privaatrechtelijke overeenkomsten. 

*** Mogelijk tot 12 maanden na de inspectiedatum. Aan een herbeoordeling inclusief opnieuw de weging berekenen en afgeven van een certificaat zijn extra kosten verbonden. Zie tarieven.

**** Periodieke inspecties om de 5 jaar zijn sterk aan te raden. Hier zijn echter wel extra kosten aan verbonden. Zie tarieven. De voucher geeft uitsluitend recht op een eerste keuring.

Scroll naar boven
Scroll naar top